برج های تعاونی مسکن و دارایی (آترین)

ادامه خط یک قطار شهری
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : برج هاي تعاوني مسكن و دارایي (آترین)
اجراي اسكلت برجهاي شمالي

کارفرما : تعاوني مسكن كاركنان دارايي
سال اجرا :91 در حال اجرا