برج های تعاونی مسکن و دارایی (آترین)

ادامه خط یک قطار شهری
می 8, 2016
رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
می 8, 2016

عنوان پروژه : برج هاي تعاوني مسكن و دارایي (آترین)
اجراي اسكلت برجهاي شمالي

کارفرما : تعاوني مسكن كاركنان دارايي
سال اجرا :91 در حال اجرا