برج های تعاونی مسکن و دارایی (آترین)

برج های تعاونی مسکن و دارایی (آترین)


عنوان پروژه : برج هاي تعاوني مسكن و دارایي (آترین)
اجراي اسكلت برجهاي شمالي

کارفرما : تعاوني مسكن كاركنان دارايي
سال اجرا :91 در حال اجرا