رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

برج های تعاونی مسکن و دارایی (آترین)
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
قطار برقی مشهد – شهر جدید گلبهار
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
اجرا

کارفرما : موسسه تربيت بدني آستان قدس
مشاور : سازمان عمران و توسعه خراسان
سال اجرا : 91
وضعيت : پايان كار