ادامه خط یک قطار شهری

۵۰۴ واحدی مسکن گلبهار
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
برج های تعاونی مسکن و دارایی (آترین)
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : ادامه خط يك قطار شهري
اجراي ادامه خط يك قطار شهري به سمت فرودگاه بين المللي هاشمي ن‍ژاد به طول 1382 متر

کارفرما : شرکت قطار شهري مشهد
سال اجرا : 90 درحال اجرا