قطعه دو مسیر یک خط BRT مشهد

قطعه دو مسیر یک خط BRT مشهد


عنوان پروژه : رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
اجرا

کارفرما : سازمان اتوبوسراني مشهد
مشاور : شركت متر راه
سال اجرا : 92
وضعيت : خاتمه پيمان