قطعه دو مسیر یک خط BRT مشهد

قطار برقی مشهد – شهر جدید گلبهار
آگوست 27, 2017
ساختمان پزشکان افق سینا
آگوست 29, 2017

عنوان پروژه : رینگ و ستونهای بتنی استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
اجرا

کارفرما : سازمان اتوبوسراني مشهد
مشاور : شركت متر راه
سال اجرا : 92
وضعيت : خاتمه پيمان