مجتمع تجاری اقامتی سارا
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
اجرای کفسازی عرصه میدان شهدا با بتن سبک فومی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : عرصه ميدان شهدا
( اجراي سازه بتني ، سفت كاري و نازك كاري )

کارفرما : شهرداري مشهد-مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا
مشاور : مهندسين مشاور تجير
زيربنا : 16000 مترمربع
سيستم سازه اي : اسكلت بتني
سال اجرا : 85
وضعيت : درحال اجرا