پل روگذر میدان گاز رشت

مجتمع مسکونی فجــر ۳ فاز ۳
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : پل روگذر ميدان گاز رشت
عمليات اجرايي تقاطع غير همسطح

کارفرما : شهرداري رشت
سال اجرا : 87-91