مجتمع مسکونی منظر

نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور
دی ۳, ۱۳۹۴
مجتمع تجاری پـروما
دی ۳, ۱۳۹۴

عنوان پروژه : مجتمع مسکونی منظر
( اجراي اسكلت فلزي ، سفت كاري )

کارفرما : شرکت توس گستر
مشاور : آقای مهندس ناصر احمدی و همکاران
متراژ زير بنای کل : 2500 متر مربع
تعداد طبقات : شش طبقه
سيستم سازه : اسکلت فلزی