اجرای کفسازی عرصه میدان شهدا با بتن سبک فومی

عرصه میدان شهدا
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
مجتمع مسکونی فجــر ۳ فاز ۱
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : اجرای کفسازی عرصه میدان شهدا با بتن سبک فومی