قطعه دو مسیر یک خط BRT مشهد

قطار برقی مشهد – شهر جدید گلبهار
شهریور ۵, ۱۳۹۶
ساختمان پزشکان افق سینا
شهریور ۵, ۱۳۹۶

عنوان پروژه : اجرای خط BRT اتوبوسهای تندرو
اجرا

کارفرما : سازمان اتوبوسراني مشهد
مشاور : شركت متر راه
سال اجرا : 92
وضعيت : خاتمه پيمان