اجرای اسکلت بتنی مجتمع تجاری امیدفر

اجرای گودبرداری و پایدارسازی و سازه بتنی مجتمع فرهنگی، مذهبی و رفاهی بنی هاشم مشهد
آبان ۲۷, ۱۳۹۹

????????????????????????????????????

اجرای اسکلت بتنی مجتمع تجاری امیدفر
اجرا

کارفرما : آقای امیدفر
سال اجرا : 96
وضعيت : درحال اجرا