واحد كنترل كيفيت شركت بنيان بتن با همكاري واحد تحقيق و توسعه و آزمايشگاه، به ارائه خدمات مشاوره، ساخت و كنترل طرح مخلوط بتن هاي معمولي (رده مقاومتي C20 تا C40)، بتن هاي مقاومت بالا (رده مقاومتي C45 تا C55) و بتن هاي ویژه شامل بتن توانمند، فوق توانمند، بتن خودتراکم، بتن رنگي، بتن اليافي، بتن آببند و ... مي پردازد. اين واحد با توجه به پرسنل متخصص كيفي، مراجع فنی، تجهیزات مناسب، وجود آزمایشگاه اكروديته و كتابخانه تخصصي دكتر همايون ابريشمي، از توان بالقوه بالایی برخوردار می باشد. در طی این سال ها علاوه بر همکاري مستقیم با اداره كل استاندارد خراسان رضوي و شرکت در نمایشگاه هاي مختلف، موفق به تولید بتن هاي ویژه شامل بتن توانمند، فوق توانمند، بتن خودتراکم و دریافت مجوز تولید بتن با بالاترین رده مقاومتی C55 از اداره کل استاندارد خراسان رضوي شده است. در سال 1384 تدوين دو استاندارد ملي به شماره 8287 "بتن - رنگدانه هاي مورد مصرف در بتن تمام رنگي" و شماره 8288" بتن - مواد مايع محافظ غشاساز جهت عمل آوري بتن" با همكاري سازمان ملي استاندارد، برگي ديگر به كارنامه ارزشي واحد كنترل كيفيت شرکت بنيان بتن افزود. همچنين واحد كنترل كيفيت بنيان بتن عضويت در كميته هاي فني و نهايي تدوين (تجديدنظر) استاندارد ملي به شماره 11267 "سنگدانه - نمونه برداري از سنگدانه ها – آئين كار" و استاندارد ملي به شماره 449 "سنگدانه - سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سديم يا منيزيم – روش آزمون" و عضويت در كميته فني جهت تدوين استاندارد ملي "صفحات انعطاف پذير براي عايق رطوبتي – صفحات قيري تقويت شده جهت عايق رطوبتي عرشه بتني پل و ساير نواحي بتني تحت عبور و مرور وسايل نقليه – تعاريف و ويژگي¬ها" را در كارنامه خود دارد. اين واحد با برخورداري از حداكثرهاي لازم كيفيت و كارايي در سال 1385 با اخذ گواهينامه نظام كيفيت ISO9001:2000 و OHSAS از شركت IMQ ايتاليا توانست گام موثر ديگري در راستاي بهبود و ارتقاء شركت و همچنين حضور در عرصه رقابت جهاني بردارد.