برگزاری کلاسهای آموزشی شرکت بنیان بتن در روزهای برفی

شرکت در همایش انرژی های نوین
اسفند ۲, ۱۳۹۵
همایش پیاده روی خانوادگی
اسفند ۲, ۱۳۹۵

برگزاری کلاسهای آموزشی شرکت بنیان بتن در روزهای برفی

در مورخ 95/11/30 الي 95/12/01 با توجه به بارش شديد برف در مشهد و عدم امكان فعاليت هاي روزانه مجموعه، شركت بنيان بتن جهت ارتقاء سطح كيفي كار پرسنل اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي، در زمينه هاي كارتيمي، فرآيند گرايي، تكريم مشتري، ايمني و حفاظت فردي نمود.