مدير عامل : دکتر وحيد اكرمي

آقاي دکتر وحيد اكرمي از شروع تحصيلات مهندسي عمران خود مباحث فني را با تجربه عملي ، كاري توام نمود و در سمت هاي متعدد فني اجرايي در هر دو بخش توليد بتن و اجراي پروژه فعاليت نموده ، وي پروژه هاي متعدد ساختماني را از جمله پروژه هاي فجر و نيروگاه شريعتي را با موفقيت مديريت نموده و همچنين به عنوان عضو هيئت مديره در توسعه هاي كمي و كيفي شركت سهيم بوده است. طي اين سالها همچنين وي با سمت معاونت مالي اداري بنيان بتن مشغول كار بوده است. از سال 96 دکتر وحيد اكرمي به مديريت عامل انتخاب و سياست ها و روش هاي جديدي را اتخاذ نمود. كه اجراي اين سياست ها تاكنون باعث توسعه چندين برابر فعاليت هاي شركت شده است.


رئيس هيئت مديره : مهندس عليرضااكرمي

آقاي مهندس عليرضا اكرمي رئيس هيئت مديره بنيان بتن داراي مهندسي عمران و سابقه 30 سال فعاليت موفق در صنعت توليد بتن است. وي از سال 71 تا سال 91 مديريت عامل بنيان بتن را بر عهده داشته است. در طي اين سالها بيش از چهل پروژه عمراني با موفقيت اجرا گرديد و به صورت همزمان شركت توسعه كيفي و سيستمي نيز پيدا نمود به نحوي كه واحد تحقيقات شركت به صورت مكرر به عنوان واحد تحقيق و توسعه نمونه كشوري و استاني انتخاب گرديد . در همين سالها بنيان بتن به عنوان نخستين شركت ساختماني موفق گرديد ، گواهينامه هاي ايزو 9001 در مديريت كيفيت و اهسس 18000 در مديريت ايمني و ايزو 14000 در مديريت محيط زيستي را اخذ نمايد. همچنين وي به مدت ده سال عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان (مولوي) بوده و سالهاي 96 و 97 مدير عامل اين شركت نيز بوده است . اين شركت از با سابقه ترين شركت هاي ايران مي باشد.


مدير اداري: مرتضي حاجي وثوق

مدير تحقيق توسعه: مهندس مصطفي رستمي

مدير كنترل كيفيت: مهندس مريم مغني نژاد

مدير فروش : مهندس عطيه نجفي

مدير آموزش و مشاور : مهندس پرهام احمدي مقدم

مهندس پرهام احمدي مقدم به عنوان يك نيروي نظارتي و مطالعاتي از بيش از 15 سال پيش همكاري خود را با شركت به عنوان مشاور آغاز نمود. كه اين همكاري در سال 95 به كار تمام وقت تبديل گرديد وي در ارتقاء سيستم هاي شركت نقش موثر داشته است . وي داراي تحصيلات مهندسي مكانيك از دانشگاه علم و صنعت و فردوسي مشهد بوده كه آن را با تحصيلات مهندسي ساختمان گرايش بهينه سازي انرژي و انرژي خورشيدي از دانشگاه مالاردالن سوئد تكميل نموده است. همچنين وي دوره هاي مهندسي كيفيت را در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا و دوره هاي آماري را در دانشگاه لوند سوئد گذرانده است. وي داراي سابقه كاري طولاني با بيش از بيست شركت و دانشگاه داخلي و خارجي از جمله شركتهاي 3visions، steca، ssab ، پارت لاستيك، مسكن عمران، سازمان مديريت صنعتي و . . . بوده است و هم اكنون نيز به عنوان مدرس نيمه وقت دانشگاه مشغول كار مي باشد.