شــرکت بنيان بتن (سهامی خاص)

 

زمينه فعاليت : اجـرای پروژه هاي عمراني (ابنيه، ساختماني، صنعتي و ... ) به ويژه سازه هاي بتني ، راه و راه آهن ، توليد بتن آماده و قطعات پيش ساخته بتني
عضو انجمن بتن ايران
عضو انجمن صنفي شركتهاي ساختماني و تأسيساتي خراسان
عضو انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان
عضو انجمن بتن آمريكا
عضو انجمن دارندگان واحدR&D
عضو انجمن مديران صنايع خراسان
عضو انجمن صنفي توليد كنندگان بتن آماده خراسان
عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد