فرم ثبت شکایات و پیشنهاد مشتری و فرم نظرخواهی از کارفرمایان/مشتریان
آبان ۱۵, ۱۳۹۷
واحد امور مشتریان بنیان بتن
آبان ۱۵, ۱۳۹۷

مراسم انتخاب مدیر برتر کنترل کیفیت

انتخاب مدير كنترل كيفيت نمونه
در هفته استاندارد با برگزاري مراسم ارزشيابي ساليانه مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي داراي نشان استاندارد، خانم مهندس مريم مغني نژاد مدیر کنترل کیفیت این شرکت به عنوان مدير كنترل كيفيت برتر استان در صنعت ساختمان و تولید بتن انتخاب گرديد .