لیست خدمات آزمایشگاهی

آزمايشگاه اكروديته بنيان بتن در راستاي خدمات آزمون و با بهره گيري از امكانات نرم افزاري، تجهيزات و دانش فني خود آماده ارائه خدمات مشاوره¬اي و آزمايشگاهي بتن و افزودني¬هاي بتن مي¬باشد. به منظور سفارش خدمات آزمايشگاهي با شماره 36223000 (ده خط) تماس حاصل فرماييد و درخواست خود را با مدير فني آزمايشگاه يا مدير كنترل كيفيت مطرح نماييد. هزينه انجام آزمون در آزمايشگاه اكروديته بنيان بتن بر اساس تعرفه هزينه آزمون مصوب سازمان ملي استاندارد در سال 1395 و دامنه كاري آزمايشگاه، مطابق جدول ذيل مي باشد. لازم به ذكر است كه به مبالغ ذيل ماليات بر ارزش افزوده، هزينه اياب و ذهاب و ارائه گزارش اضافه مي¬گردد. نمونه¬برداري از بتن تازه معمولي (رده مقاومتي C20 تا C40) كه شامل نمونه گيري 4 آزمونه، آزمون اسلامپ، آزمون وزن مخصوص، آزمون دماي بتن و آزمون مقاومت فشاري كه شامل يك نمونه 7 روزه و سه نمونه 28 روزه مي باشد (بدون ماليات بر ارزش افزوده و هزينه اياب و ذهاب)، مبلغ 118700 تومان محاسبه گرديده است. همچنين آزمايشگاه بنيان بتن آمادگي ارائه طرح هاي اختلاط بتن معمولي (رده C20 تا C40)، بتن مقاومت بالا (رده C45 تا C55)، بتن خودتراكم، بتن رنگي، بتن آببند و ... را دارا مي باشد كه هزينه آن بر اساس نوع درخواست محاسبه مي¬گردد.

رديف نام آزمون هزینه (تومان)توضیحات
1 دانه بندی سنگدانه های ریز 17500هرنمونه
2 دانه بندی سنگدانه های درشت 14000هرنمونه
3 تعيين ميزان کلوخه های رسی و دانه های سست 20000هرنمونه
4 تعيين مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200) 10500هرنمونه
5 تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات 24000هرنمونه
6 تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري هوا 24000هرنمونه
7 ساخت ملات سيمان و نمونه گيري 54000 2 قالب 3 تايي
8 عمل آوري آزمونه هاي ملات سيمان به مدت 3، 7 و 28 روز 22800از هر سن 2 نمونه
9 تعیین مقاومت فشاری ملات سيمان (3، 7 و 28 روزه) 12000از هر سن 2 نمونه
10 بررسي عملكرد افزودني فوق كاهنده آب در بتن (با رواني برابر) 169400بررسي عملكرد افزودني فوق كاهنده آب در بتن (با رواني برابر)
11 بررسي عملكرد افزودني فوق كاهنده آب در بتن (با w/c برابر) 152800نسبت مقاومت فشاري 28 روزه، افزايش رواني، رواني تاخيري و هواي بتن
12 نمونه برداري از بتن (بدون اياب و ذهاب) 20000 4 نمونه
13 اندازه گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه (روش فشاري) 15000هر تست
14 تعيين رواني به روش اسلامپ 5000هرتست
15 تعيين وزن مخصوص 6000هرتست
16 تعيين دماي بتن حاوي سيمان هيدروليكي تازه مخلوط شده 5000هرتست
17 عمل آوري آزمونه هاي بتن به مدت 28 روز 33600 4 نمونه
18 تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتن 32000 4 نمونه
19 تعيين مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای (بدون كپينگ) 32000 4 نمونه
20 تهيه و آزمون نمونه هاي مغزه گيري شده(بدون اياب و ذهاب) 380000 هرنمونه
21 كپينگ نمونه هاي استوانه اي يا مغزه ها 50000 هر نمونه
22 گزارش نويسي 10000+0.07S S: جمع كل هزينه هاي آزمون