طرح های تحقیقات توسعه ای و کاربردی

1- بررسی برخی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانو سیلیس.
2- بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان بش آقاج در محیط های فاضلاب شهری.
3- بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان تفتان در محیط های فاضلاب شهری.
4- بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی ميكروسيليس و نانوسيليس در محیط های فاضلاب شهری.
5- بررسی تاثیر گازوئیل و نفت کوره بر میزان جذب و مقاومت بتن حاوی پوزولان چکنه، میکروسیلیس و نانو سیلیس.
6- بررسی تاثیر واسكازين و نفت سفيد بر میزان جذب و مقاومت بتن حاوی پوزولان چکنه و زئوليت.
7- بررسی تولید بتن با رده مقاومتی C50 و دریافت مجوز تولید آن از اداره کل استاندارد.
8- بررسي استفاده از بتن HPC (توانمند) و بتن سبك خودتراكم در ساخت نماي بتني دو جزئي.
9- بررسی طرح اختلاط بتن خودتراکم جهت انسداد قنات حسین آباد واقع در مخزن سد بار(نیشابور).
10- بررسی طرح اختلاط و توليد بتن سبكدانه جهت سبك سازي پروژه نرگس 2.
11- بررسي روند رشد مقاومت فشاري دوغاب سيمان بر اساس فوق روان كننده¬هاي مختلف در روش نيلينگ.
12- بررسي تاثير ماسه استاندارد DIN آلمان و ماسه استاندارد ايران بر مقاومت فشاري ملات سيمان.