برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی شرکت برق منطقه ای خراسان
اسفند ۵, ۱۴۰۰
معرفی بتن خود تراکم
اسفند ۵, ۱۴۰۰

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

بزرگداشت روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس
چه قابل ستایشند ذهن هایی، که محاسبه میکنند و دستهایی، که می آفرینندو خداوند مهندسان را آفرید تا جهان هر روز زیباتر شود. روز مهندس را به تمامی مهندسان پرتلاش ایران عزیز تبریک عرض مینماییم.