برنده شدن در مناقصه احداث تونل خطوط کابلی شرکت برق منطقه ای خراسان
اسفند ۵, ۱۴۰۰

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

بزرگداشت روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس
چه قابل ستایشند ذهن هایی، که محاسبه میکنند و دستهایی، که می آفرینندو خداوند مهندسان را آفرید تا جهان هر روز زیباتر شود. روز مهندس را به تمامی مهندسان پرتلاش ایران عزیز تبریک عرض مینماییم.