لوح تقدیرانجمن بتن [۶۴۰x480]

لوح تقدیرانجمن بتن

تندیس سال ۹۰

تولیدکننده برتر سال ۸۶ [۶۴۰x480]

تولیدکننده برتر سال ۸۶

کسب عنوان واحد نمونه استان سال ۸۹ [۶۴۰x480]

کسب عنوان واحد نمونه استان سال ۸۹

لوح تقدیر واحدنمونه تحقیق وتوسعه سالهای ۸۵و۸۴ [۶۴۰x480]

لوح تقدیر واحدنمونه تحقیق وتوسعه سالهای ۸۵و۸۴

واحد نمونه کیفی در سطح ملی [۶۴۰x480]

واحد نمونه کیفی در سطح ملی

واحد نمونه تحقیق و توسعه سال۸۸ [۶۴۰x480]

واحد نمونه تحقیق و توسعه سال۸۸

نشان تکنولوژی و کیفیت [۶۴۰x480]

نشان تکنولوژی و کیفیت

تقدیر دانشگاه فردوسی [۶۴۰x480]

تقدير دانشگاه فردوسی

تقدیر بابت ارائه مقاله بتن خود تراکم TARAKOM [640x480]

تقدير بابت ارائه مقاله بتن خود تراكم

تبریک روز ملی صنعت و معدن [۶۴۰x480]

تبريك روز ملي صنعت و معدن

انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن [۶۴۰x480]

انجمن تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن

تقدیر بابت بتن ریزی ۱۲۰۰ متر در یک روز [۶۴۰x480]

تقدير بابت بتن ريزي 1200 متر در يك روز

تقدیر از حضور در نمایشگاه ترکمنساتان ۸۵ [۶۴۰x480]

تقدير از حضور در نمايشگاه تركمنستان

تقدیر از کسب رتبه سوم برترین تولید کنندگان بتن آماده. [۶۴۰x480]

تقدير از كسب رتبه سوم برترين توليد كنندگان بتن آماده

تقدیر از حضور در نمایشگاه ساختمان ۸۲- [۶۴۰x480]

تقدير از حضور در نمايشگاه ساختمان 1382

تقدیر بتن خودتراکم تونل انرژی [۶۴۰x480]

تقدير بتن خودتراكم تونل انرژي

M1

تقدير واحد نمونه كنترل كيفيت 1388

تقدیر بابت ساخت و راه اندازی خط اتوبوسهای BRT [640x480]

تقدير بابت ساخت و راه اندازي خط اتوبوسهاي BRT

تقدیر اولین دوره ارتقاء پایه مهندسین [۶۴۰x480]

تقدير اولين دوره ارتقاء پايه مهندسين

تقدیر تولید بتن تمام رنگی [۶۴۰x480]

تقدير توليد بتن تمام رنگي

تقدیر بیشترین رکورد بتن ریزی [۶۴۰x480]

تقدير بيشترين ركورد بتن ريزي در كشور

تقدیر به عناوان واحد نمونه سال ۹۲ [۶۴۰x480]

تقدير به عنوان واحد نمونه سال 92

تقدیر برگزاری دوره آموزشی نظام مهندسی۱٫ [۶۴۰x480]

تقدير برگزاري دوره آموزشي نظام مهندسي

تقدیر نامه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی [۶۴۰x480]

تقدیر نامه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

تقدیر قطار شهری مشهد [۶۴۰x480]

تقدير قطار شهري مشهد

تقدیر سمینار دیدار برشی [۶۴۰x480]

تقدير سمينار ديوار برشي

تقدیر چهارمین همایش یتن [۶۴۰x480]

تقدير چهارمين همايش يتن

تقدیر کارگاه آموزشی [۶۴۰x480]

تقدیر کارگاه آموزشی

تقدیر برگزاری دوره آموزشی نظام مهندسی [۶۴۰x480]

تقدیر برگزاری دوره آموزشی نظام مهندسی

تقدیر خیرین حمایت از بیماران سرطانی [۶۴۰x480]

تقدیر خیرین حمایت از بیماران سرطانی

تقدیر دانشگاه سیستان و بلوچستان [۶۴۰x480]

تقدیر دانشگاه سیستان و بلوچستان

تقدیر دانشگاه فردوسی [۶۴۰x480]

تقدیر دانشگاه فردوسی

تقدیر نامه دانشگاه فردوسی [۶۴۰x480]

تقدیر نامه دانشگاه فردوسی

تقدیر نامه ساخت پل رشت [۶۴۰x480]

تقدیر نامه ساخت پل رشت

تقدیر نامه ساخت تونل ارتباطی بیمارستان قائم و امام رضا [۶۴۰x480]

تقدیر نامه ساخت تونل ارتباطی بیمارستان قائم و امام رضا

تقدیر واحد نمونه ۹۲ [۶۴۰x480]

تقدیر واحد نمونه ۹۲

تقدیرنامه تولید اسکلت بتنی [۶۴۰x480]

تقدیرنامه تولید اسکلت بتنی

تقدیرنامه کسب عنوان واحد نمونه استان سال ۸۹ [۶۴۰x480]

تقدیرنامه کسب عنوان واحد نمونه استان سال ۸۹

تقدیرنامه نخستین کنفرانس ملی عمران و مقاوم سازی [۶۴۰x480]

تقدیرنامه نخستین کنفرانس ملی عمران و مقاوم سازی

چهارمین دوره مسابقات دانشجویی [۶۴۰x480]

چهارمین دوره مسابقات دانشجویی

غرفه برتر جشنواره پژوهش و فناوری های استان سال ۸۹ ۸۹ [۶۴۰x480]

غرفه برتر جشنواره پژوهش و فناوری های استان سال ۸۹

غرفه نمونه نمایشگاه ساختمان سال ۸۴ [۶۴۰x480]

غرفه نمونه نمایشگاه ساختمان سال ۸۴

غرفه نمونه نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۸۶ [۶۴۰x480]

غرفه نمونه نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۸۶

غرفه نمونه نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۸۷ [۶۴۰x480]

غرفه نمونه نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۸۷

غرفه نمونه نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۸۸ [۶۴۰x480]

غرفه نمونه نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۸۸

کارگاه عملی بنیادمسکن [۶۴۰x480]

کارگاه عملی بنیادمسکن

لوح تقدیر تکمیل ساختمان قلب و عروق بیمارستان امام رضا [۶۴۰x480]

لوح تقدیر تکمیل ساختمان قلب و عروق بیمارستان امام رضا

لوح تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی [۶۴۰x480]

لوح تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی

لوح تقدیر کمک به موسسه خیریه علوی [۶۴۰x480]

لوح تقدیر کمک به موسسه خیریه علوی

لوح تقدیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی [۶۴۰x480]

لوح تقدیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق وتوسعه سال ۸۱ [۶۴۰x480]

لوح تقدیر واحد نمونه تحقیق وتوسعه سال ۸۱

لوح شهرداری -افتتاح تونل امداد و سلامت [۶۴۰x480]

لوح تقديرشهرداری -افتتاح تونل امداد و سلامت

لوح کنفرانس ملی بتن مهر ۸۸ [۶۴۰x480]

لوح کنفرانس ملی بتن مهر ۸۸

لوح مقاله نخستین کارگاه تخصصی بتن خود تراکم [۶۴۰x480]

لوح مقاله نخستین کارگاه تخصصی بتن خود تراکم

لوح یادبود نمایشگاه سیمان [۶۴۰x480]

لوح یادبود نمایشگاه سیمان

نمایشگاه ۸۸ [۶۴۰x480]

لوح تقدير نمایشگاه ۸۸

واحد نمونه تحقیق و توسعه [۶۴۰x480]

واحد نمونه تحقیق و توسعه

شکسته شدن رکورد بتن ریزی در کشور [۶۴۰x480]

شکسته شدن رکورد بتن ریزی در کشور

تقدیر نشست علمی تخصصی قانون هدفمندی یارانه ها [۶۴۰x480]

تقدیر نشست علمی تخصصی قانون هدفمندی یارانه ها

مقاله سیستان (۲) [۶۴۰x480]

مقاله دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقاله سیستان (۳) [۶۴۰x480]

مقاله دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقاله سیستان (۴) [۶۴۰x480]

مقاله دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقاله سیستان [۶۴۰x480]

مقاله دانشگاه سیستان و بلوچستان