تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض نفت کوره

بررسی و مقایسه خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه، میکروسیلیس، نانو سیلیس و ترکیب آنها
دی ۱۴, ۱۳۹۵
بررسی میزان جذب نفت سفید وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت
دی ۱۴, ۱۳۹۵

تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض نفت کوره

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض نفت کوره
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، ،محمدرضا سهرابی،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
لطفا جهت مشاهده چكيده اين مقاله آن را دانلود نماييد.
دانلود مقاله