بررسی و مقایسه خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه، میکروسیلیس، نانو سیلیس و ترکیب آنها

تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض گازوئیل
دی ۱۴, ۱۳۹۵
تاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض نفت کوره
دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی و مقایسه خواص مکانیکی بتن حاوی پوزولان طبیعی چکنه، میکروسیلیس، نانو سیلیس و ترکیب آنها

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي بتن حاوي پوزولان طبيعي چكنه، ميكروسيليس، نانو سيليس و تركيب آنها
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، ،محمدرضا سهرابی،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
لطفا جهت مشاهده چكيده اين مقاله آن را دانلود نماييد.
دانلود مقاله