بررسی تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن

تأثیر واسکازین بر مقاومت فشاری بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی چکنه
دی ۱۴, ۱۳۹۵
تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب بتن در معرض گازوئیل
دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن

 
shutterstock_130816871

موضوع مقاله :
بررسی تأثیر پوزولان طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن
نویسندگان :
محمدحسن برازنده ، ،محمدرضا سهرابی،حمید وارسته پور ، ایمان سلیمانی مقدم
چکیده:
استفاده گسترده از بتن در پروژه های عمرانی، محققان را به پژوهش بیشتر در خصوص تولید بتنی با مقاومت و دوام بالا سوق داد. از جمله راه حل ها، استفاده از افزودنی ها و پوزولان های طبیعی و مصنوعی در بتن می باشد. وجود پوزولان ها در سیمان و تشکیل هیدرات های سیلیکاتی به صورت ژل چسباننده سبب افزایش مقاومت و بهبود سایر خواص مکانیکی خمیر سیمان می گردد. کلینوپتیلولیت رایج ترین زئولیت طبیعی است که به عنوان پوزولان در ترکیب بتن از طریق جایگزینی با سیمان پرتلند بکار می رود، تا بتوان اثر آن را بر دوام بتن تازه و سخت شده بررسی نمود. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر پوزولانهای طبیعی چکنه و کلینوپتیلولیت بر مقاومت فشاری 82 روزه بتن صورت گرفته است. نخست طرح شاهد ساخته شده و سپس نقش هر کدام از پوزولانها به صورت جداگانه بررسی گردیده است. تمامی طرح ها به مدت 82 روز در آب عمل آوری شده و سپس مقاومت فشاری آنها اندازه گیری و با طرح شاهد مقایسه شده است. پوزولان طبیعی کلینوپتیلولیت نیاز به استفاده از فوق روان کننده داشته اما در پوزولان چکنه نیازی نمی باشد. نتایج نشان می دهد که استفاده از پوزولان چکنه سبب کاهش مقاومت 82 روزه می شود، بطوریکه افزایش درصد استفاده از آن، افت مقاومت را تسریع می کند. بیشترین کاهش مقاومت برای پوزولان چکنه در 82 درصد جایگزینی می باشد. پوزولان زئولیت سبب افزایش مقاومت فشاری 82 روزه بتن شده و برای 02 درصد جایگزینی بالاترین مقاومت را نتیجه می دهد.
دانلود مقاله