نهمین کنفرانس ملی بتن ایران
دی ۵, ۱۳۹۶
بیشترین حجم بتن ریزی پروژه قطار سریع السیر گلبهار – مشهد
دی ۵, ۱۳۹۶

انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن بتن خراسان

پنجمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن بتن خراسان
پنجمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن بتن شاخه خراسان رضوي در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي با حضور رئيس محترم انجمن بتن ايران آقاي دكتر تدين و جمعي از اعضاء انجمن بتن خراسان برگزار گرديد.

آقاي مهندس مصطفي رستمي مدير تحقيق و توسعه و خانم مهندس مريم مغني نژاد مدير كنترل كيفيت شركت بنيان بتن با اخذ بيشترين آراء به عنوان اعضاء جديد هيات مديره انجمن بتن شاخه خراسان انتخاب گرديدند.