معرفی بتن خود تراکم
دی ۲, ۱۴۰۲

انتخابات هیئت مدیره

انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده
انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی خراسان رضوی برگزار گردید و آقای مهندس علیرضا اکرمی با اخذ بیشترین تعداد آراء (20 رای از مجموع 21 رای) به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن انتخاب گردید.