تونل های ارتباطی پست های برق فشار قوی ( طالقانی، رضایی و عباسپور …)

تونل های ارتباطی پست های برق فشار قوی ( طالقانی، رضایی و عباسپور …)


عنوان پروژه : تونل هاي ارتباطي پست هاي برق فشار قوي ( طالقانی، رضایی و عباسپور ...)
نقشه برداري- طراحي – اجراي تونل بتني

کارفرما : شرکت برق منطقهاي خراسان رضوي
سال اجرا : 88
وضعيت : در حال اجرا