مجتمع تجاری اقامتی سارا

تونل امداد
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
عرصه میدان شهدا
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : مجتمع تجاري اقامتي سارا
( اجراي سازه بتني و نازك كاري )

کارفرما : شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق
مشاور : مهندسين مشاور اوت
زیر بنا : 86000 مترمربع
تعداد طبقات : 12 طبقه
سيستم سازه اي : اسكلت بتني
سال اجرا : 85-89