پل روگذر میدان گاز رشت

مجتمع مسکونی فجــر ۳ فاز ۳
می 8, 2016
استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
می 8, 2016

عنوان پروژه : پل روگذر ميدان گاز رشت
عمليات اجرايي تقاطع غير همسطح

کارفرما : شهرداري رشت
سال اجرا : 87-91