مجتمع تجاری پـروما

مجتمع مسکونی منظر
دی ۳, ۱۳۹۴
مجتمع مسکونی بهـارسـتان
دی ۳, ۱۳۹۴

عنوان پروژه : مجتمع تجاری پـروما
(اجراي اسكلت بتني، سفت كاري و نازك كاري )

کارفرما : کاروان ستاره شرق
مشاور : ايستا گويا
متراژ زير بنای کل : 25000 متر مربع + 5000 مترمربع پاركينگ
تعداد طبقه : پنج طبقه
سال اجرا : 81 – 1379
سيستم سازه : اسکلت بتنی با قاب خمشی