تونل های ارتباطی پست های برق فشار قوی ( طالقانی، رضایی و عباسپور …)
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
۵۰۴ واحدی مسکن گلبهار
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : هتل نرگس رضوي 2
(اجراي فونداسيون و ديوار حائل )

کارفرما : موسسه ناجي سازان امين ( به نمايندگي بنياد تعاون ناجا)
مشاور : راژان تدبير
سال اجرا : 1388-1391