اجرای کفسازی عرصه میدان شهدا با بتن سبک فومی

عرصه میدان شهدا
می 8, 2016
مجتمع مسکونی فجــر ۳ فاز ۱
می 8, 2016

عنوان پروژه : اجرای کفسازی عرصه میدان شهدا با بتن سبک فومی