مجتمع مسکونی فجــر ۳ فاز ۳

مجتمع مسکونی فجــر ۳ فاز ۱
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
پل روگذر میدان گاز رشت
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : مجتمع مسکونی فجــر3 فاز 3
( اجراي اسكلت فلزي ، سفت كاري و نازك كاري+ تأسيسات مكانيكي و برقي )

کارفرما : بنياد مسکن انقلاب اسلامی خراسان
تعداد واحد : 198 واحد
سال اجرا : 87-91
سيستم سازه : اسکلت فلزی + ديوار برشی