استادیوم ورزشی امام رضا (ع)

استادیوم ورزشی امام رضا (ع)


عنوان پروژه : استاديوم ورزشي امام رضا (ع)
اسكلت بتني قوس جنوبي

کارفرما : موسسه تربيت بدني آستان قدس
مشاور : سازمان عمران و توسعه خراسان
سال اجرا : 87-89
سیستم سازه: اسکلت بتنی و سکوهای بتنی پیش ساخته