۵۰۴ واحدی مسکن گلبهار

هتل نرگس رضوی ۲
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵
ادامه خط یک قطار شهری
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

عنوان پروژه : 504 واحدي مسکن گلبهار
سازه و نازك كاري (مدیریت پیمان)

کارفرما : شرکت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سال اجرا : 89-91
تعداد واحد : 496 واحد
سيستم سازه : اسکلت بتني
وضعيت : خاتمه پيمان