فرم ثبت شکایات و پیشنهاد مشتری و فرم نظرخواهی از کارفرمایان/مشتریان
اکتبر 8, 2018
قطعات بتنی پیش ساخته
اکتبر 3, 2019

مراسم انتخاب مدیر برتر کنترل کیفیت

انتخاب مدير كنترل كيفيت نمونه
در هفته استاندارد با برگزاري مراسم ارزشيابي ساليانه مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي داراي نشان استاندارد، خانم مهندس مريم مغني نژاد مدیر کنترل کیفیت این شرکت به عنوان مدير كنترل كيفيت برتر استان در صنعت ساختمان انتخاب گرديد .