بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه قطاربرقی گلبهار

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه قطاربرقی گلبهار

بازديد وزير راه و شهرسازي از پروژه قطار برقي شهر جديد گلبهار
در روز پنج شنبه مورخ 1396/06/16 آقاي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از پروژه قطار برقي گلبهار و كارگاه شركت بنيان بتن بازديد كردند.