نهمین کنفرانس ملی بتن ایران
اکتبر 18, 2017
بیشترین حجم بتن ریزی پروژه قطار سریع السیر گلبهار – مشهد
ژانویه 4, 2018

انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن بتن خراسان

پنجمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن بتن خراسان
پنجمين دوره انتخابات هيات مديره انجمن بتن شاخه خراسان رضوي در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي با حضور رئيس محترم انجمن بتن ايران آقاي دكتر تدين و جمعي از اعضاء انجمن بتن خراسان برگزار گرديد.

آقاي مهندس مصطفي رستمي مدير تحقيق و توسعه و خانم مهندس مريم مغني نژاد مدير كنترل كيفيت شركت بنيان بتن با اخذ بيشترين آراء به عنوان اعضاء جديد هيات مديره انجمن بتن شاخه خراسان انتخاب گرديدند.